Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna

W roku szkolnym 2022/2023 realizujemy "Program Wychowania Przedszkolnego "W kręgu zabawy" Jadwigi Pytlarczyk /Wydawnictwo Juka/. Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. Opisuje także sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego w zakresie wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Podstawowe założenia tego Programu oparte są na czterech filarach edukacji, będących celami ogólnymi kształcenia. Są to:

 1. Uczyć się, aby wiedzieć (wiedza).
  Wiedza to środek i cel ludzkiego życia. Pozwala na komunikowanie,rozwijanie umiejętności, rozumienie świata. Daje radość rozumienia, poznania i odkrywania. Istotna jest sprawność procesów poznawczych.
 2. Uczyć się, aby działać (umiejętności).
  W codziennej rzeczywistości istotne są różnorodne kompetencje, dzięki którym człowiek radzi sobie z różnymi zadaniami i problemami.
 3. Uczyć się, aby być (system wartości i postaw).
  Dzięki edukacji człowiek powinien kształcić samodzielne, krytyczne myślenie, wypracować sądy, podejmować decyzje w różnych okolicznościach życia. Ważne są różnorodne doświadczenia, które mają pomóc w ukształtowaniu systemu postaw, wzbogacić osobowość, przygotować do "bycia" i pełnienia ról.
 4. Uczyć się, aby żyć wspólnie z innymi (pokojowe współistnienie i współdziałanie całej ludzkości).
  Ważne jest, aby odkryć siebie, zauważyć niepowtarzalność i odrębność każdego człowieka, współdziałać z innymi, nauczyć się rozwiązywać konflikty, planować i realizować z innymi wspólne cele.

Program "W kręgu zabawy" wyznacza właściwe proporcje między wychowaniem a kształceniem w warunkach wzmożonej aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jego tytuł nawiązuje do zabawy jako podstawowej formy aktywności małego dziecka. Program jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym oraz jest dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym."

projekt www.pollyart.pl