Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /libraries/cms/application/cms.php on line 464
Terapia

Terapia

Autyzm

Autyzm jest zaburzeniem rozwojowym, które najczęściej ujawnia się w ciągu pierwszych trzech lat życia jako rezultat zaburzenia neurologicznego, które oddziałuje na funkcje pracy mózgu.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że dzięki wcześnie wdrożonej terapii można złagodzić wiele objawów autyzmu, a fachową pomoc dzieci mogą otrzymać już w przedszkolu.

Autyzm- podstawowe objawy:

 •   Zaburzenia w kontaktach społecznych
 •   Zaburzenia w komunikowaniu się
 •   Powtarzające się, stereotypowe zachowania i zainteresowania

 

 W Naszym Przedszkolu

 • Dzieci z Orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub Zespół Aspergera otrzymują:
  • terapię w systemie 1/1 (1 terapeuta - 1 dziecko),
  • w systemie diadowym (1 terapeuta - 2 dzieci )
  • w systemie rewalidacyjnym (2h zajęć rewalidacyjnych w ciągu tygodnia, większość czasu dziecko przebywa w grupie rówieśniczej z terapeutą)

 

 • Dodatkowe zajęcia:
  • Logopedia
  • Trening Umiejętności Społecznych
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Metoda Tomatisa® - program naturalnej stymulacji neurosensorycznej - prowadzi certyfikowany terapeuta Metody Tomatisa® (www.tomatis.com)

 

 • Dzieci uczęszczające do przedszkola są pod stałą opieką swojego terapeuty. Podczas pracy z dzieckiem wykorzystywana jest Stosowana Analiza Zachowania. Terapeuta uczy dziecko komunikacji, zabawy, modeluje zachowania dziecka.

 

 • Każdy terapeuta prowadzący opracowuje i wdraża Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, który dostosowany jest poziomu umiejętności dziecka.

 

 • W trakcie zajęć stymulowane są umiejętności dziecka w zakresie 7 sfer rozwojowych: naśladowania, percepcji, motoryki małej, motoryki dużej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, czynności poznawczych, komunikacji.

 

Stawiamy na INTEGRACJĘ!

Dzieci z autyzmem uczestniczą w bloku edukacyjnym w grupie rówieśniczej. Terapeuta jest „cieniem” dziecka. Przedszkolaki podczas zabaw swobodnych uczą się poprawnego zachowania oraz zabawy. Zapewniamy, że dzieci z autyzmem nie czują się odrzucane przez rówieśników, a wręcz przeciwnie uczymy dzieci tolerancji i współpracy.

Dzieci z orzeczeniem autyzmu oprócz zajęć indywidualnych uczestniczą w zajęciach grupowych są to min. zajęcia rytmiczno-muzyczne, taneczne „Zumba”, zajęcia plastyczne, rzeźbiarstwo, zabawy na placu oraz wszelkie uroczystości na terenie przedszkola i poza nim.

 

Terapeuci

W naszej placówce pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.

Pedagodzy specjalni, psycholodzy, oligofrenopedagodzy, logopedzi, neurologopedzi, terapeuci Integracji Sensorycznej, trenerzy zajęć TUS, terapeuci Terapii Ręki, certyfikowany specjalista Metody Tomatisa.

  

Każdemu dziecku wykonywana jest diagnoza. Terapeuta zapewnia indywidualną pracę i dostosowuje poziom do możliwości dziecka.

WWR

Prowadzimy dodatkowe zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka dla dzieci posiadających opinię z publicznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

 

SUPERWIZJA

            W terapii dzieci z autyzmem superwizja zewnętrzna coraz częściej staje się standardem. Od marca 2015 roku w Przedszkolu Niepublicznym „Bajkowy Dworek” mają miejsce superwizje zewnętrzne prowadzone przez z dr. Beatę Urbaniak i mgr Monikę Chróst z Poznania. Podstawowym celem superwizji jest podniesienie jakości prowadzonej terapii. Terapeuci zatrudnieni w Przedszkolu prowadzą zajęcia pod okiem wykwalifikowanego i doświadczonego superwizora, który daje wskazówki i zalecenia do dalszej

projekt www.pollyart.pl