Zajęcia dodatkowe

 

W ramach stałej opłaty nasze przedszkolaczki bawią się i uczą na zajęciach, tj.:

 • Język angielski  (codziennie)

Zajęcia w języku angielskim prowadzone są przez nauczycielkę j. angielskiego, która przebywa z dziećmi w grupie ok. 6 godzin dziennie. Zajęcia prowadzone takim systemem umożliwiają dzieciom praktyczne poznanie języka w trakcie realizacji programu poprzez udział dzieci w zajęciach i zabawach dydaktycznych, zajęciach plastycznych, muzycznych i ruchowych.

Czas trwania zajęć dostosowany jest do wieku i możliwości dzieci.

Realizacja programu odbywa się zgodnie z planem miesięcznym, tematy i słownictwo są w korelacji z planem realizowanym w języku polskim.

 

 • Mały programista  - Nauka programowania/ kodowania

Zajęcia z kodowania dla przedszkolaków to rozwój uniwersalnych umiejętności logicznego myślenia, rozszerzenie edukacji matematycznej i rozbudzanie zdolności intelektualnych.

Zajęcia uzupełniają pracę nauczycieli w realizowaniu podstawy programowej, a w szczególności Obszaru 13, czyli wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

 

 • Metoda Dobrego Startu - 1 raz w tygodniu

Jest to metoda słuchowo – wzrokowo- ruchowa, w której ważną rolę odgrywają 3-elementy

Element słuchowy (piosenka),wzrokowy((wzory graficzne),motoryczny wykonywanie ruchów w czasie odtwarzania wzorów graficznych zharmonizowanych z rytmem piosenki). Ogólnie ujmując jest to poznawanie wielozmysłowe.

Dlaczego stosowanie Metody Dobrego Startu jest przydatne w  wychowaniu przedszkolnym?

Udział przedszkolaków  w zajęciach stymuluje optymalny  rozwój dzieci . W  wyniku systematycznych ćwiczeń, zabaw nastąpi  doskonalenie funkcji wzrokowych ,słuchowych dzieci  oraz  ich  koordynacja

Poprzez  ćwiczenia  językowe dziecko wzbogaci słownictwo ,nauczy się prawidłowo budować zdania, odpowiadać na pytania dostrzegać związki  między  treścią  obrazka a tym ,co zostało wyrażone. Metoda Dobrego Startu systematycznie rozwija orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni.  Wielozmysłowe uczenie się charakterystyczne dla tej metody bardzo dobrze odpowiada potrzebom dziecka w wieku przedszkolnym oraz przygotowuje do podjęcia nauki w szkole

 

 • Zajęcia z wykorzystaniem TABLICY INTERAKTYWNEJ

Okres największego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego to wiek od 3 do 6 lat. W tym czasie najbardziej intensywnie rozwijają się u dzieci procesy poznawcze takie jak: pamięć, uwaga, myślenie. W trosce o optymalny rozwój tych funkcji , w naszym przedszkolu wykorzystujemy najnowocześniejsze osiągnięcia technologii multimedialnych w edukacji, a mianowicie tablicę interaktywną.

Jest to pomoc dydaktyczna, która wspomaga pracę nauczyciela i ukierunkowuje dziecko na: celowe i efektywne wykorzystywanie zdobyczy współczesnych osiągnięć technologicznych. Praca z tablicą interaktywną w naszym przedszkolu jest odpowiedzią na intensywny rozwój społeczeństwa informacyjnego. Prawidłowe zapoznanie dziecka z aspektami multimediów jest bowiem nieodzownym elementem współczesnej edukacji, a tym samym wprowadza nową jakość do naszego przedszkola, które umiejętnie łączy tradycyjne metody i środki edukacji z wyzwaniami jakie stawia przed dziećmi XXI wiek.

 

 • Taniec ZUMBA  - 1 raz w tygodniu (czwartek)

Podczas Zumby dzieci uczą się koordynacji i równowagi; kształtuje i rozwija się kreatywność i dyscyplina oraz pamięć. Zumba pobudza pracę mózgu i tym samym mają korzystny wpływ na rozwój intelektualny dziecka.

 • Rytmika - 1 raz w tygodniu (poniedziałek)

Zajęcia umuzykalniające z akompaniamentem instrumentu.

 • Zajęcia logopedyczne - 1 raz w tygodniu (wtorek)

Nadrzędnym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy, korekta wad wymowy, a także nauczanie mowy w przypadku jej braku lub utraty. W złożeniu z elementami logorytmiki stanowią swoistą formę połączenia rytmiki i logoterapii, wykorzystującą możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową dziecka w ścisłym połączeniu z metodologią pracy logopedycznej.

 • Zajęcia ceramiczno - plastyczne  - 1 raz w miesiącu

Zajęcia pobudzają twórczą ekspresję plastyczną, rozbudzają wyobraźnię dzieci, wrażliwość estetyczną oraz zdolności manualne, tak potrzebne dzieciom w przygotowaniu do nauki pisania. Zajęcia z ceramiki są okazją do zapoznania się z naturalnym tworzywem, jakim jest glina, która jest kształtowana przy użyciu różnych technik lepienia ręcznego. 

Terminy:

21.09

19.10

16.11

14.12

18.01

08.02

15.03

19.04

17.05

14.06 

 • Gimnastyka - gimnastyka korekcyjna - 2-3 razy w tygodniu.
 • Plastyka.

Rozwijanie zdolności manualnych dzieci poprzez twórcze prace z gliny i innych materiałów plastycznych.

 • Spotkania w bibliotece.

​Nabywanie umiejętności wyrażanaia swoich myśli, uczuć i opinii podczas dokonywania oceny przeczytanych utworów. Kształtowanie nawyków czytelniczych.

 • Zajęcia ekologiczne.

​Kształtowanie poszanowania dla przyrody, zapoznanie dzieci z tajemnicami natury i sposobami dbania o nią poprzez doświadczenia i eksperymenty

 • Zajęcia w ogrodzie botanicznym, w Szkole Leśnej na Barbarce.
 • Premiery w teatrze lalek i kinie. 

Wdrażanie dzieci do uczestniczenia w życiu kulturalnym.

 

Zajęcia dodatkowo płatne oferowane przez przedszkole: ( dla grup Pszczółki, Motylki i Starszaki, Biedronki )

 • warsztaty Robotyki ( 4 razy w miesiącu - 30 zł ) od 8 października 2019
projekt www.pollyart.pl